Efecte


La neteja amb gel sec és un procés de netejat amb un raig d'aire comprimit en què s'utilitza gel sec com a mitjà de neteja. Utilitzem aquest sistema per a la neteja de superfícies. Els cristalls de gel sec s'acceleren a una velocitat de 300 m / s.

Quan els vidres (-78,5 ° C) impacten en la brutícia o superfície a netejar, es produeix un xoc tèrmic local, que fa que la brutícia es contregui, a causa de la diferència de temperatura de fins 100 ° C, s'esquerda i endureix .  Els pellets següents penetren en aquestes esquerdes i deixen anar la seva energia cinètica, desprendindo la brutícia.

L'avantatge del gel sec és que immediatament passa d'un estat sòlid al gasós (sublimació) i incrementa el seu volum 700 vegades.

Les superfices subjacents no són danyades per abrasió ja que els pellets són molt tous, només tenen una duresa de 2 Mohs.