Avantatge

 • No és necessari el desmuntatge dels components ja que es poden netejar in seu lloc.

 • Només cal tractar els residus eliminats, ja que el gel sec sublima per complet.


 • Només cal parar maquinària i aparells durant la neteja, les superfícies romanen seques i sense residus.

 • Neteja suau de materials delicats com l'alumini, la fusta i els plàstics.

 • Les superfícies poden ser tractades immediatament després de la neteja (pintura, etc.), la neteja amb gel sec no deixa residus en la supreficie a netejar.

 • Zones amb accés difícil es netegen fàcil.

 • Reducció de la càrrega de bacteris per la baixa temperatura.

 • S'eviten els gasos tòxics durant la neteja.

 • Neteja lliure de desgast, ja que el gel sec no és abrasiu.

 • Acció desengreixant de la neteja.

 • És possible netejar peces i components sota tensió, ja que el gel sec no és conductor de l'electricitat.


 • Sistema ecològic sense sorra, sense productes químics, sense aigua i sense dissolvents.


 • El gel sec és completament biodegradable.

Aquest sistema és una alternativa econòmica, efectiva i pràctica en moltes aplicacions.