Altres aplicacions

 • Aplicacions industrials: Plàstic, impremtes, indústria del paper, química, electricitat, automòbils, tèxtil i alimentació

 • Maquinària, metal·lúrgia, construcció de motors, maqueinas d'eines, automatismes, cintes transportadores, cadenes de transmissió

 • Maquinària de pintura, neteja, extractors de fums, climatització, cuines, climatització de naus

 • Cuines per a col·lectius, panificadores

 • Neteja d'edificis, façanes i carrers, façanes de fusta, pedra, plàstic i metall

 • Eliminació de graffiti, xiclets, PS, aïllaments, asbest, protecció de baixos, silicona, esmalts, vernissos i pintures

 • Neteja de tapisseries, catifes i moquetes

 • Neteja de dipòsits i canonades

 • Restauració de vehicles històrics, pàg. ex. cotxes, tractors, motos, vaixells, avions

 • Neteja després incendis (eliminació efectiva i sense brutícia del sutge)

 • Eliminació de plagues

  Si teniu consultes sobre altres aplicacions, si us plau contacteu-nos.