Error
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21

Antifouling

Perquè la seva embarcació tingui propietats òptimes de navegació és indispensable que estigui en bon estat sota de la línia de flotació. Li aconsellem en l'elecció del antifouling i la imprimació ideals. Les hèlixs, les aletes i la transmissió es pinten amb una pistola i un antifouling específics per garantir millors resultats.

També realitzem pintura antiosmosis i verifiquem danys per osmosi.