Tapisseria

Amb el temps, les petites esquerdes i defectes en la tapisseria, les cortines, les lones i les teles són inevitables. Avaluem els danys i trobar la solució més adequada.