Transmissió


danys en la transmissió o en l'embragatge? Examinem els danys i els preparem un pressupost. Els nostres serveis abasten totes les reparacions i canvis de transmissions, hèlixs i eixos de transmissió.

En cas d'avaria o naufragi ens encarreguem de la correspondecia amb el seu segur perquè tode arribi a bon port.