Fitlració de gasoil

Gasoil infectado

La pesta en el dipòsit!

La pesta del dièsel és una denominació informal per al creixement explosiu de microorganismes en dipòsits de dièsel i oli calent. Freqüentment també es parla de bacteris del dièsel. De fet, es tracta de bacteris i fongs que s'expandeixen en dipòsits de dièsel a partir de residus d'aigua.