Error
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "nauticamovil.com" on port 21

Fitlració de gasoil

Gasoil infectado

La pesta en el dipòsit!

La pesta del dièsel és una denominació informal per al creixement explosiu de microorganismes en dipòsits de dièsel i oli calent. Freqüentment també es parla de bacteris del dièsel. De fet, es tracta de bacteris i fongs que s'expandeixen en dipòsits de dièsel a partir de residus d'aigua.